بن کیف تارا

بن و اعتبار خرید در کیف شما!

تخصیص بن کیف در تارا

خرید اعتباری

شما معتبرید

تخصیص اعتبار در تارا

خرید اقساطی

قسطی خرید کنید

تخصیص اقساط در تارا

چرا با تــارا خـرید کنیم؟

خرید امن

لذت خرید ایمن در بستری هوشمند

خرید اعتباری

امروز بخر، ۳۵ روز بعد پول بده! امکان خرید اعتباری بدون نیاز به پول نقد و کارت بانکی

خرید اقساطی

امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های پذیرنده

تعدد فروشندگان

تنوع در فروشگاه‌های پذیرنده تارا

انتقال اعتبار به حساب دیگران

با تارا به راحتی می توانید حساب عزیزان خود را شارژ کنید

سهولت دسترسی

سهولت دسترسی کاربر به خدمات