معرفی تارا اعتبار برای سازمان ها

تارا اعتبار چیست

سازمان هایی که با شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا طرف قرارداد هستند می توانند به کارمندان خود ماهانه اعتباری مازاد بر حقوق پرسنل اعطا کنند. این اعتبار در حساب کاربری اپلیکیشن تارا برای کارمندان شارژ شده و قابل استفاده در فروشگاه های آنلاین و فیزیکی در زنجیره پذیرندگان تارا است.

 کارمندان با استفاده از اعتبار ماهیانه خود می توانند بدون پرداخت پول از شبکه پذیرندگان تارا خرید کرده و مبلغ خرید را بعد از 35 روز بدون کارمزد تسویه کنند. اعتبار تارایی هر فرد در سازمان توسط کارفرما تعیین شده و هر ماه قابل تغییر است. اعطای اعتبار ماهانه به پرسنل روند دریافت مساعده توسط کارمندان را آسان کرده و باعث افزایش قدرت خرید کارمندان خواهد شد. علاوه بر این سازمان درگیر پروسه اعطای مساعده نخواهد شد. با توجه به گستردگی شبکه پذیرندگی تارا، با بهره گیری از این اعتبار کارمندان می توانند تمامی نیازهای کالایی و خدمات خود را از طریق پذیرندگان تارا تامین کنند.

شرایط قرارداد اعتباری تارا برای سازمان ها


1.دریافت چک یا ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام کار از سازمان ها

2. .میزان اعتبار تخصیص یافته محدودیتی نداشته و بر اساس سیاست سازمان است

3. تخصیص اعتبار ماهانه به کارمندان برای سازمان هزینه ای ندارد

 

ویژگی‌ها و مزایای تارا اعتبار

دریافت مساعده بدون درگیری های اداری

پول رایگان 35 روزه

زنجیره کسب و کارهای متنوع

برخورداری از تمام امکانات و تخیف‌های پذیرندگان

پذیرندگان برتر تارا

Rene Walker

Designer

Rene Walker

Designer

Molly Dunn

Designer

Molly Dunn

Designer

James Dixon

Designer

James Dixon

Designer